ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Договору публічної оферти на надання послуг розміщення (далі – «Оферта»), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет за адресою: https://www.riverwood.com.ua.
Ця Політика конфіденційності застосовується до персональних даних гостя, в тому числі якщо бронювання послуг в його інтересах здійснює інша особа. ТОВ «Клуб Рівервуд» (далі – Оператор) вважає своїм обов’язком захищати конфіденційність особистої інформації своїх клієнтів (далі – Користувач), які відвідують інтернет-сайт https://www.riverwood.com.ua (далі – Сайт), користуються його послугами і можуть бути ідентифіковані будь-яким способом.
Оператор з повагою ставиться до прав відвідувачів Сайту. Ми беззастережно визнаємо важливість конфіденційності особистої інформації відвідувачів нашого Сайту.
Відвідуючи наш Сайт, реєструючись на Сайті як Користувач, відправляючи заявки і запити на бронювання, Ви повністю погоджуєтесь з цією Політикою конфіденційності.
Справжня Політика конфіденційності діє стосовно всієї інформації, яку Оператор може отримати про Користувача під час використання сервісу Оператора, розташованого в домені https://www.riverwood.com.ua.
Оператор є «власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297- VI, а також «контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») та іншого застосованого європейського законодавства про захист даних.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта персональних даних).
Ідентифікована фізична особа – це особа, яка може бути ідентифікована прямо або побічно, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім’я, ІПН, дані про місце розташування, онлайновий ідентифікатор або один чи кілька факторів, специфічних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності даної фізичної особи.
Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.
Контролер – це фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство, інший орган, який отримує доступ до персональних даних суб’єктів даних, і визначає мету і способи їх використання.
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам Контролера, а також знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
Користувач Сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сервіси Сайту.
Cookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
«IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Використання Користувачем сервісів Сайту означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сервісів Сайту.
Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту Оператора. Оператор не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступними на Сайті Оператора.
Агентство не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Системи бронювання.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Оператора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при оформленні бронювання, що реалізується за допомогою Сайту.
Персональні дані Користувача, дозволені до обробки в межах цієї Політики конфіденційності:
• прізвище, ім’я, по-батькові;
• дата народження;
• стать;
• адреса електронної пошти (e-mail);
• номер телефону;
• паспортні дані (серія та номер паспорта, країна видачі, термін дії);
• місце проживання (країна, місто, адреса);
• дані платіжної карти;
• інші дані, необхідні для оформлення бронювання.
На Сайті застосовується технологія ідентифікації Користувачів, заснована на використанні файлів cookies. Сookies – це невеликі текстові файли, що зберігаються на Вашому комп’ютері за допомогою веб-браузера.
При використанні Користувачем Сайту на комп’ютер, який він використовує для доступу, можуть бути записані файли cookies, які в подальшому будуть використані для автоматичної авторизації Користувача на Сайті, а також для збору статистичних даних, зокрема, про відвідування Сайту. При цьому Оператор ніколи не зберігає персональні дані або паролі в файлах cookies.
Якщо Користувач вважає, що з тих чи інших причин використання технології cookies для нього є неприйнятним, він має право заборонити зберігання файлів cookies на комп’ютері, що використовується для доступу до Сайту, відповідним чином налаштувавши браузер. При цьому слід мати на увазі, що всі сервіси в мережі Інтернет, що використовують цю технологію, будуть недоступними. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти.
Оператор, в свою чергу, не несе відповідальності за політику конфіденційності даних сайтів. Оператор закликає Користувача бути обережними, коли він покидає наш Сайт, і уважно читати правила конфіденційності кожного Сайту, який збирає особисту інформацію про Користувача. Справжня Політика конфіденційності відноситься виключно до інформації, яку збирає Сайт https://www.riverwood.com.ua.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
Користувач зобов’язаний:
Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісів Сайту.
У максимально короткий термін відновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
Оператор зобов’язаний:
Використовувати отриману інформацію виключно для оформлення бронювання.
Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача.
Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай застосовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Агентство, яке не виконало свої зобов’язання в результаті своїх винних дій, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до українського законодавства.
У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Оператор не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
• стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
• була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Оператором;
• була розголошена за згодою Користувача.
6. БЕЗПЕКА
Оператор приймає обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча Оператор приймає комерційно обґрунтовані заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати безпеку інформації, що надається через Інтернет чи застосовується в наших базах даних.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
Агентство має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Системи бронювання, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
Орган із захисту персональних даних в Україні
Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звертатися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що порушені Ваші права у зв’язку з обробкою персональних даних.